Antispam Bee – Sự thay thế tuyệt vời cho Akismet

Chống spam hiệu quả với plugin Antispam Bee – sự thay thế tuyệt vời cho Akismet. Khi nhắc đến vấn đề chống spam trên WordPress, người ta thường nghĩ ngay đến Akismet. Quả thật, cái bóng của Akismet hiện tại trong lĩnh vực chống bình luận spam là quá lớn. Nó khiến mọi người khó […]